(044) 581 11 33         

(095) 286 40 58  

Будь-які перевірки є досить стресовими для сторони, яку перевіряють. Діяльність медичного закладу регулюється великою кількістю нормативних актів та майже нескінченним переліком правил, яких потрібно дотримуватись. Пропонуємо до Вашої уваги інформацію, що допоможе Вам не допускатися помилок в організації роботи медичного закладу, та які було виявлено під час перевірок додержання Ліцензійних умов.

Отже, почнемо із загальної інформації. Відповідно до звіту Департаменту управління та контролю якості медичних послуг (Міністерства охорони здоров’я України) протягом 2008 року проведено 326 перевірок додержання суб'єктами господарювання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики, переробки донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів, проведення дезінфекційних, дезінсекційних та дератизаційних робіт (крім робіт на об'єктах ветеринарного контролю). В результаті перевірок було анульовано 48 ліцензій, що складає близько 15% від загальної кількості перевірених.

Основними підставами для анулювання ліцензій були

·         встановлення факту передачі ліцензії або її копії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності (10 випадків) та

·         встановлення факту неподання в установлений строк повідомлення про зміну даних, зазначених  в документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії (19 випадків).

Протягом перевірок було виявлено значну кількість інших порушень з боку медичних закладів, більшість з яких повторюються. Проаналізувавши інформацію щодо перевірок, проведених протягом двох перших місяців 2009 р., можна визначити основні виявлені порушення в роботі медичних закладів:

§  відсутність акредитаційного сертифіката;

§  ведення медичної діяльності, не заявленої в ліцензії медичного центру;

§  оснащення медичних приміщень не відповідає нормативним вимогам;

§  площа (чи облицювання) приміщення не відповідає нормативним вимогам;

§  первинна медична документація не ведеться чи ведеться не в повному обсязі;

§  первинна медична документація ведеться не за встановленими законодавством формами;

§  не подання до територіальних органів медичної статистики обовязкової державної статистичної звітності з питань охорони здоровя;

§  порушення правил зберігання та проведення контролю якості лікарських засобів;

§  стерилізація виробів медичного призначення не здійснюється або здійснюється з порушеннями;

§  відсутність інструкцій з надання невідкладної медичної допомоги та недостатня комплектація аптечки невідкладної допомоги;

§  відсутність договорів на утилізацію медичних відходів;

§  не впорядковане зберігання предметів прибирання, особистого та санітарного одягу, відсутність маркування прибирального інвентарю;

§  штатний розклад складено з порушенням вимог Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78. «Охорона здоров’я»;

§  кваліфікаційна категорія медичних працівників не підтверджена або відсутня;

§  відсутні відомості про пройдені періодичні медичні огляди та/або щеплення персоналу;

§  не розроблені та не запроваджені інструкції з техніки безпеки та охорони праці, не проведення вхідного та періодичного інструктажу з техніки безпеки.

Серед інших порушень можна виділити відсутність інформованої згоди пацієнтів на медичне втручання, відсутність розрахунку дезінфекційних засобів на генеральне прибирання, неповіреність медичної техніки, незадовільний гігієнічний стан приміщень, порушення наказу МОЗ № 120 від 25.02.2000 «Про удосконалення організації медичної допомоги хворим на ВІЛ/СНІД» та ін.

Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва та Міністерства здоров’я України від 16.02.2001 р № 38/63 визначає ліцензійні умови провадження господарської діяльності з медичної практики. Окрім зазначеного документу діяльність медичного закладу регулюється великою кількістю інших нормативних актів.

Ми готові надати діючим та новим медичним закладам перелік нормативних актів, які регулюють діяльність закладів охорони здоров’я та щодо яких було виявлено порушення, про які йшлося в даній статті. За переліком документів звертайтеся до офісу компанії, будемо раді надати його Вам безкоштовно.

 21.06.2009

Олена Лепешина

виконавчий директор компанії «МедЕксперт»

(*поле обязательное для заполнения)