(044) 581 11 33         

(095) 286 40 58  

Функціональні можливості "Емсімед"

«РЕЄСТРАТУРА» Основним завданням модуля є оптимізація роботи диспетчерського поста (реєстратури): реєстрація пацієнта, пошук електронної медичної карти (ЕМК) пацієнта в базі даних, запис пацієнта на прийом, відстежування часу перебування пацієнта в установі. Можливе виконання додаткових функцій по інформаційному забезпеченню клієнтів в частині, що стосується вартості медичного обслуговування, переліку послуг і їх опису. Основним завданням модуля є забезпечення роботи диспетчерського поста (реєстратури).

Модуль «АМБУЛАТОРІЯ»

Модуль «Амбулаторія» - це автоматизоване робоче місце лікаря, ведення електронної медичної карти. Модуль забезпечує організацію структурованого зберігання в електронному вигляді особистих медичних даних пацієнтів, їх амбулаторної карти, яка надає користувачам швидкий і зручний доступ до необхідної інформації. Забезпечує оперативний обмін інформаційними матеріалами між такими підрозділами, як реєстратура (диспетчерський пост), консультативно-діагностичне відділення, відділ статистики і ін. Форма введення медичної інформації (протокол лікаря) налаштовується згідно з потребами користувача, а можливість використання багаторівневих довідників (МКБ-10, лікарських засобів, власно-створених) значно скорочує час, необхідний для введення даних в медичну карту. Друкарські форми медичної документації в ЕМСИМЕД відповідають формам, затвердженим МЗ України.

Модуль «ЛАБОРАТОРІЯ»

Автоматизує роботу процедурних кабінетів, лабораторій і дослідницьких кабінетів, організовує оперативний обмін інформацією між ними. Між частинами модуля існують гнучкі інформаційні зв'язки, що дозволяють працювати як у складі одного комплексу так і окремо. Модуль направлений на автоматизацію клінічної лабораторії по видах досліджень: клінічних, біохімічних, гематологічних, імунологічних, гормональних, цитологичеських, гістологічних.

Модуль "Лабораторія" Системи «ЕМСИМЕД» автоматизує роботу лабораторії медичної установи на всіх етапах процесу, починаючи від параметризації лабораторних досліджень, біоматеріалів, лабораторного посуду і витратних матеріалів і закінчуючи можливістю автоматичного введення результатів досліджень в Систему і формуванням всіх лабораторних журналів.

Робота з модулем дозволяє: здійснювати необхідні налаштування (досліджень, біоматеріалів, посуду), виконувати контроль якості, працювати з інформацією про біоматеріал (реєстрація біоматеріалу, контроль руху, електронний архів руху) і результатами досліджень (реєстрація в МІС, можливість автоматичного перенесення результатів досліджень з аналізаторів в «ЕМСИМЕД», формування бази даних результатів, динамічне відстежування показників досліджень, відображення результатів досліджень в електронній медичній картці пацієнта).

Підсистема контролю якості дозволяє здійснювати:  

- облік контрольних матеріалів ;

- збір і зберігання результатів контрольних вимірів;

- побудову контрольних карт параметрів

- проведення усередині-лабораторного контролю по різних параметрах карти: атестовані значення, настановна серія, контрольна серія.

Модуль «СТАЦІОНАР»

Використання модуля дозволяє значно полегшити і поліпшити роботу персоналу відділення стаціонару, оскільки його функціональні можливості передбачають:

- ведення медичної інформації пацієнтів (ведення стаціонарних медичних карт);

- бази ліжок (койко-фонд);

- формування звітів (в т.ч. по формах МЗ);

- роботу із статистичною інформацією.

Модуль «Стаціонар» Системи ЕМСИМЕД автоматизує весь процес госпіталізації пацієнтів: контроль за прибуттям пацієнтів в стаціонар, їх розміщення, можливість бронювання койко-місця, виписка із стаціонару. Модуль також має можливість автоматизованого ведення щоденника стаціонарної карти, аркуша інтенсивного спостереження і температурного аркуша.

Підсистема “Койко-фонд” дозволяє вести базу даних палат і ліжок стаціонарних відділень медичної установи з метою отримання оперативної інформації про:

-          наявність/відсутність вільних палат (ліжок);

-          статус ліжок відділення (вільна, закрита, оновлюється, карантин, заражена, на ремонті і так далі);

-          профіль ліжок (терапевтична, неврологічна, урологічна і так далі);

-          переміщення пацієнта (зміна ліжка, палати, відділення і так далі).

 Модуль «ШВИДКА ДОПОМОГА»

Модуль розроблений для автоматизації роботи пункту невідкладної медичної допомоги. Забезпечення прийому, реєстрації і диспетчеризації викликів в режимі реального часу. Реєстрація і оптимізація виїздів лікарських бригад. Забезпечення відповідного ведення необхідної документації. Здійснення контролю за вступом і використанням медикаментів і перев'язувальних матеріалів. Надання можливості виїзним лікарським бригадам здійснювати перегляд і реєстрацію інформації у ЕМК під час роботи за межами клініки.

Модуль «ФІНАНСИ»

Головним призначенням модуля «Фінанси» є перетворення будь-яких дій, що виконуються персоналом медичної установи у фінансовий еквівалент. Автоматизується процес обліку наданих послуг, здійснюється автоматичний розрахунок вартості проведеного лікування на підставі прейскурантів, встановлених знижок, витрати матеріалів, медикаментів і інших накладних витрат. Відбувається автоматизація процесу роботи і звітності разом із страховими та їх асистентськими компаніями.Модуль також надає можливість здійснювати планування грошових надходжень в заданий період. Модуль «Фінанси» забезпечує автоматизацію роботи касира, бухгалтера і страхового менеджера медичної установи.

Модуль «УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ»

Потрібен для здійснень автоматизованого контролю за рухом медикаментів, матеріалів для перев’язки і виробів медичного призначення з формуванням відповідних документів між постачальниками, складом і підрозділами медичної установи. Автоматизується процес формування звітності про рух медикаментів, що підлягають наочно-кількісному обліку за певний проміжок часу.

Можливості підсистеми Складського обліку модуля «Управління запасами»:

1. Оприбуткування, передача медикаментів на склад;

2. Розподілення медикаментів між підлеглими підрозділами;

3. Списання використаних медикаментів з формуванням звідного акту списання;

4. Інформація про фактичні залишки на складах (або місцях зберігання);

5. Проведення інвентаризації;

6. Робота попере сортуванню;

7. Робота з дефектами.

АРХІВ МЕДИЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ

Автоматизація процесу формування архівації, пошуку і доступу до медичних зображень. Забезпечення безпосереднього підключення діагностичного устаткування - КТ, МРТ і ін. Реалізація обміну даними по протоколах Dicom3. Модуль надає можливість для:

-          миттєвого доступу до графічних і відео зображенням (відразу ж після збереження знімка і його опису);

-          роботи користувачів модуля із зображеннями (реконструкція, введення додаткової інформації і ін.).

За детальнішою інформацією про можливості медичної інформаційної системи «ЕМСИМЕД», а також з приводу замовлення демонстрації можливостей Системи звертайтеся у відділ впровадження МІС компанії "Медексперт".

(*обов'язкове поле для заповнення)