(044) 581 11 33         

(095) 286 40 58  

Автоматизовані робочі місця (АРМ) фахівців медичної установи

АРМ КЕРІВНИКА:

 • доступ до будь-якої інформації, що стосується діяльності медичного закладу, в т. ч. отримання інформації про:
 •                  запис на прийом (здійснені записи, проведені/скасовані прийоми лікарів);
 •                  перелік, кількість, вартість наданих послуг у вибраних проміжках часу;
 •                  наявність/відсутність дебіторської заборгованості за надані послуги;
 • отримання звітності про діяльність установи (за формами керівника).

 

АРМ ГОЛОВНОГО ЛІКАРЯ (завідувача відділенням):

 • доступ до будь-якої медичної інформації, що стосується діяльності установи, в т.ч. здобуття інформації про:
 •                записи на прийом (здійснені записи, проведені/відмінені прийоми лікарів);
 •                запис на прийом до певного лікаря;
 •                перелік послуг, що надаються певним лікарем;
 •                доступ до електронних медичних карток пацієнтів: послуги, що надаються пацієнтові; результати обстежень; хід і результати лікування;
 • Отримання медичної звітності про діяльність установи (по формах головного лікаря (завідуючого відділення) і МОЗ).

 

АРМ Старшої медичної сестри:

 • робота із складами витратних медичних матеріалів і медикаментів;
 • ведення інформації (реєстрів) про передачу медичних витратних матеріалів і медикаментів у відділення установи;
 • облік медикаментів.

 

АРМ РЕЄСТРАТОРА:

 • реєстрація пацієнтів;
 • запис на прийом;
 • координація і управління чергою пацієнтів;
 • відстежування і управління винятковими ситуаціями, пов'язаними із записом пацієнта на прийом (запобігання можливості запису на прийом в  неробочий час лікаря, наявність інформації про відсутність лікаря в установі в певний період часу);
 • друк талонів на прийом і реєстраційних карток пацієнтів;
 • ведення списків очікування пацієнтів на запис до лікаря;
 • формування розкладу роботи лікарів.

 

АРМ ЛІКАРЯ:

 • доступ до медичної інформації пацієнта (амбулаторна карта, стаціонарна карта, результати обстежень);
 • робота з медичними протоколами (прийомів, консультацій, обстежень і ін.);
 • робота з довідниками (класифікатори хвороб (МКБ-10), лікарських препаратів і ін.);
 • створення і використання власних багаторівневих довідників (шаблонів) для швидкого і уніфікованого введення інформації в протоколи лікарів;
 • формування лікарем реєстрів відібраних пацієнтів (по довільним критеріям групування);
 • зберігання і архівація медичних зображень (МРТ, КТ, УЗІ і ін.);
 • миттєвий доступ до графічних і відео зображень;
 • робота із зображеннями (реконструкція, введення додаткової інформації, ін.): виконання вимірів; накладення необхідних відміток на зображення (стрілки, тексти, ін.), створення 2-d і 3-d реконструкцій знімків (зображень); запис зображень на цифровий носій (диск); друк зображень.

 

АРМ ЛАБОРАТОРІЇ:

 • реєстрація біоматеріалу з можливістю використання шаблонів груп матеріалу;
 • контроль руху біоматеріалу (заміна, розливи, відправка);
 • реєстрація результатів досліджень в МІС;
 • можливість автоматичного перенесення результатів дослідження по лабораторних аналізаторів в МІС (підлягає оплаті, за додатковою угодою);
 • накопичення інформації про результати досліджень (формування бази даних результатів);
 • відстежування зміни показників досліджень в динаміці;
 • відображення результатів лабораторних досліджень в Електронній медичній картці пацієнта;
 • облік контрольних матеріалів;
 • збір і зберігання результатів контрольних вимірів;
 • побудова контрольних карт параметрів;
 • проведення внутрішньо-лабораторного контролю по різних параметрах карти: атестовані значення; засновницька серія; контрольна серія;
 • формування і реєстрація супровідної документації для сторонніх лабораторій;
 • ведення автоматизованих лабораторних журналів;
 • формування і друк результатів лабораторних досліджень по формах МОЗ.

 

АРМ КАДРОВОЇ СЛУЖБИ:

 • ведення штатного розкладу медичної установи;
 • формування і ведення реєстру співробітників;
 • інформація про наявність/відсутність вакансій в медичній установі.

 

АРМ КАСИРА:

 • автоматизоване ведення касових операцій:
 • відкриття/закриття каси з внесенням поточних залишків;
 • ведення касових операцій: прийом і видача грошових коштів
 • перегляд операцій витрат, або здобуття грошових коштів
 • формування звітів по касових операціях.

 

АРМ ЕКОНОМІЧНОЇ СЛУЖБИ:

 • ведення реєстру устаткування;
 • привласнення інвентаризаційного номера (номер генерується автоматично, що виключає вірогідність помилки);
 • автоматизоване ведення послуг, прейскурантів, системи знижок;
 • ведення взаємин з юридичними особами (страховими, контрактними замовниками, відомствами і ін.);
 • формування звітності про діяльність установи  

 

АРМ СТАТИСТИЧНОГО ВІДДІЛУ:

 •  формування статистичної звітності про діяльність установи;
 • формування звітності медичної установи по формах МОЗ.
(*обов'язкове поле для заповнення)