(044) 581 11 33         

(095) 286 40 58  

Бізнес-план - документ, що надає інформацію щодо виробничих і фінансових цілей компанії протягом певного періоду, а також запланованих діях досягнення поставлених перед компанією завдань.

Найбільш коротким визначенням «бізнес-планування» є: - це постановка цілей компанії, визначення шляхів та умов їх досягнення. Визначення мети - це тільки початок шляху. Виходячи із загальної мети, необхідно визначити конкретні завдання кожного структурного підрозділу і співробітника), спрямовані на її досягнення, оскільки саме в досягненні - цінність цілей.

Класичне планування засноване на фактичному стані справ, наявних у компанії і на ринку, тенденції, які можна накласти на тимчасову картку (наприклад, циклічність чи сезонність бізнесу) та іншої інформації, що відноситься до діяльності підприємства (поведінка споживачів тощо). Плануванням також є і процес збору і обробки інформації для створення і розвитку нової бізнес-одиниці на ринку (найчастіше саме в даній ситуації працюють над документом «Бізнес-план»). Крім того, планування, може бути «змішаним», при запуску нового проекту, який буде частиною загальної справи. Останній вид планування найчастіше використовується компаніями, що належать до «малих» і «середніх».

У даній статті ми приділимо увагу деяким аспектам роботи над бізнес-планом медичного установи документом, який складається для визначення завдань проекту (розробка нового напрямку діючого медичного закладу, створення нової клініки тощо) і планування дій по досягненню поставлених перед проектом цілей.

Важливо розрізняти два основних типи документів, званих бізнес-плану: бізнес-план і техніко-економічне обґрунтування.

Техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) - це вивчення здійсненності та економічної доцільності проекту перед прийняттям рішення про фінансування або запуску нового напряму (підрозділи, продукту тощо). Фактично, ТЕО зачіпає економічну сторону кожного проекту (розрахунок, аналіз витрат на проект, прибутковості, прибутковості, термін окупності).

Дуже часто під бізнес-планом і розуміють техніко-економічне обґрунтування, хоча ТЕО - це лише його невелика частина. Бізнес-план є більш широким і глибоким за змістом документом, в якому повинно бути як можна більше вступної інформації, яка є основою для економічних розрахунків.

Бізнес-план медичного центру, крім загальноприйнятої структури, повинен також враховувати середовище функціонування медичних установ (законодавство в сфері охорони здоров'я, умови оподаткування, ліцензування тощо). Крім того, однією з найважливіших частин бізнес-плану є дослідження ринку: розвиток ринку, бізнес тенденції на ринку, визначення нових або вільних нішею, епідеміологічні показники, думка експертів. Учасникам ринку медицини слід особливу увагу звертати на епідеміологічні показники, оскільки зміни в загальному стані здоров'я населення певного регіону можуть прямо впливати на ступінь затребуваності певних груп послуг, або медичних напрямків.

Адресатами бізнес-плану зазвичай виступають:

- Власник. Власник часто виступає інвестором розвитку мережі або напряму.
- Інвестор. Сторонній інвестор, що не є фінансовою установою, найчастіше залучається з пропозицією пайової участі у проекті.
- Фінансова установа. Фінансовій установі бізнес-план надають з метою залучення зовнішнього фінансування (кредитування).
- Керівник. Для керівника, який не є власником, бізнес-план є документом, в якому викладено бізнес-ідея, її обґрунтування та пропоновані шляхи її реалізації. В даному випадку, зазвичай, документ готується для подальшого його надання власнику/інвестора/фінансовій установі.

На сьогоднішній день сторонній інвестор пред'являє найвищі вимоги до бізнес-плану, оскільки зазвичай вкладає в проект власні кошти. Фінансові установи також мають досить високі вимоги до бізнес-планам, але, більшою мірою це відноситься до нових для банку позичальникам. Високий рівень вимог до бізнес-плану завжди підтримують лише деякі представники фінансових структур, більшою мірою - це іноземні банки.

Незалежно від адресата бізнес-плану, всі основні економічні та фінансові дані документа повинні бути обґрунтовані. Наприклад, обсяг наданих медичних послуг і планований ріст продажів медичного центру ґрунтуються, як мінімум, на трьох критеріях:

- максимальна виробнича потужність проекту;
- рекламна активність і точки диференціації проекту;
- облік тенденцій ринку, сегмента споживачів проекту і споживчих очікувань.

Таким чином, тільки для того, щоб правильно розрахувати (запланувати) один рядок у фінансово-економічній таблиці бізнес-плану необхідно попрацювати над трьома документами (назвемо їх розділами бізнес-плану):

- технічні можливості проекту;
- маркетинг проекту: просування;
- маркетингове дослідження ринку проекту.

Інформація зі згаданих розділів також буде використовуватися як для розрахунку видаткової частини бізнес-плану, так і планів робіт у часі (графік проекту). Графік проекту є не менш важливою частиною бізнес-плану, ніж інші, оскільки дозволяє

- спланувати склад і тривалість етапів проекту,
- дії і склад співробітників, задіяних в проекті, особливо, якщо залучення персоналу в проект планується у процесі його реалізації.

Фінансово-економічних одиниць в бізнес-плані значно більше, на малюнку відображається обмежена кількість для представлення взаємозв'язку інформації в розділах документа.

Приклад 1. Вплив показників на розрахунок (план) доходу від реалізації послуг

Розглянемо приклад впливу даних бізнес-плану на розрахунок доходу від реалізації послуг (на малюнку - «Прихід грошових коштів»). На ціну медичної послуги найбільший вплив (на малюнку даний вплив зазначено спрямованістю стрілок) мають наступні фактори:

- тенденції на ринку (включаючи епідеміологічні);
- сегмент споживачів (потенційних пацієнтів);
- очікування обраного сегмента споживачів;
- виробничі можливості установи (приміщення, обладнання).

Далі, для розрахунку планованого приходу грошових коштів від реалізації послуг використовуються такі показники:

- ціни на послуги;
- передбачуваний обсяг реалізованих послуг у періоді (в даному випадку застосовуються дані про заплановану тенденції зростання продажу послуг з

- урахуванням максимальної потужності клініки);
- сезонність в активності пацієнтів (якщо така тенденція виявлена в результаті вивчення ринку для певної групи послуг).

Приклад 2. Зв'язок між розділами «Маркетинг: поступ», «Графік проекту», «Персонал», «Витрати проекту»

Визначення методів і шляхів просування залежить від видів медичних послуг і сегмента пацієнтів, на обслуговування яких спрямована клініка. У свою чергу, визначення шляху просування послуг надає інформацію про

- графік робіт по просуванню (наприклад, в певних номерах журналу заплановано розміщення рекламного блоку);
- витрати на рекламу;
- необхідність залучення додаткового персоналу (що, в свою чергу, надає інформацію для плану витрат на заробітну плату) або підрядної організації (відображається в окремій статті витрат).

І найважливіше, приступаючи до роботи над бізнес-планом слід пам'ятати про необхідність проаналізувати якомога більше інформації, що стосується проекту, а також бути готовим до того, що якісний і ємний бізнес-план, який відповідає на всі основні питання по проекту, не може бути складений за короткий проміжок часу, потребує Вашої уваги та індивідуального підходу.

Журнал «Управління закладом охорони здоров'я» (№ 7, 2009)

Олена Лепешина

виконавчий директор компанії «МедЕксперт»

(*обов'язкове поле для заповнення)