(044) 581 11 33         

(095) 286 40 58  

Про продукт

Головними завданнями, які ставить перед собою Медична інформаційна система «ЕМСІМЕД», є: ведення електронної історії хвороби (у тому числі в мережі установи), інформаційний супровід і підтримка лікувально-діагностичних процесів, інформаційне забезпечення роботи персоналу медичної установи, планування і оптимізація лікувального процесу, завдання адміністративно-господарського і фінансового характеру. «ЕМСІМЕД» має гнучку систему налаштувань, яка дозволяє здійснювати налаштування системи під потреби окремої медичної установи.

МІС «ЕМСІМЕД» призначена забезпечити автоматизацію всіх сфер діяльності медичної установи!

Унікальність медичної системи «ЕМСІМЕД»:

  • розроблена в тісній співпраці з фахівцями медичної галузі; забезпечує роботу віддалених підрозділів медичної установи в єдиному інформаційному просторі;
  • містить рішення для автоматизації відділення швидкої допомоги; забезпечує ведення обліку і планування ліжко-місць;
  • використання сервера PACS для графічних зображень забезпечує швидку роботу з файлами великого об'єму і запобігає гальмуванню системи;
  • передбачає можливість поетапного впровадження.

«ЕМСІМЕД» розроблена для медичних установ, які мають високі вимоги відносно якості медичного обслуговування пацієнтів (ефективність лікування, якісний рівень обслуговування пацієнтів і повнота інформації для ухвалення управлінських рішень):

  • Багатопрофільних госпіталів і медичних центрів з відокремленими філіями (відособленими підрозділами), які розміщенні в різних місцях;
  • Медичних центрів з відділенням швидкої допомоги;
  • Медичних центрів із стаціонарним відділенням;
  • Клінік з лабораторними підрозділами;
  • Лабораторій.

«ЕМСІМЕД» може використовуватися в медичних установах незалежно від розміру, напряму діяльності, кількості співробітників і пацієнтів.

(*обов'язкове поле для заповнення)